Sardar Vallbhbhai Patel (Shishuvihar / Balshala) , (std 6 to 8) & (std 9 to 12)