Last Updated : 08-Oct-21   Visitors : 0016319

  • Admission Open 2021-22

  • K M Patel Balshala

  • K M Patel Balshala

  • K M Patel Balshala

  • K M Patel Balshala

Vision

શ્રી ક.મ.પટેલના બાળકો એટલે શિક્ષણની સુવાસ ફેલાવતા પુષ્પો.

Mission

ભણતર અને ગણતરનું સિંચન કરવું.

Aim

આ શાળાનું બાળક વિશ્વના  ખૂણે – ખૂણે પોતાનું નામ રોશન કરે. તેમજ એક આદર્શ નાગરિક બને.